Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,554,443

 Báo cáo tổng kết 5 năm đào tạo, dạy và học theo học chế tín chỉ của khoa Địa lý
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục Việt Nam & 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ĐHSP Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 49 – 52;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn