Hà Thị Hân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,983

 
Mục này được 29213 lượt người xem
Họ và tên:  Hà Thị Hân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/01/1988
Nơi sinh: Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Quê quán Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  GDTC&QP; Tại: Da Nang
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học vận động con người; Tại: bac kinh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Trung, Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 11/2010 – 4/2017 Giảng dạy tai Khoa Giáo dục Chính trị - ĐHSP - ĐHĐN
4/2017 – nay Giảng dạy taiKhoa Giáo dục Thể chất - ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn