Huỳnh Thị Hương Duyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,789

 
Mục này được 42074 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Hương Duyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/10/1989
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán P. Hoà Cường, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn ngữ Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: A122 Đường 30/4 - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 699 693; Mobile: 0905 999 881
Email: huynh.huongduyen@gmail.com; hthduyen@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
THỜI GIAN NƠI CÔNG TÁC CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM

Từ 10/2011 đến 11/2012 Khoa tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Tập sự
Từ 11/2012 đến 1/2013 Khoa tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Giảng dạy
Từ 1/2013 đến 5/2013 Cornell University - Ithaca, New York, United States Tham gia Học tập
khoá học “English for International Students and Scholars”
Từ 5/2013 đến nay Khoa tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Giảng dạy và nghiên cứu
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn