Hoàng Thị Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16976 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thị Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/01/0
Nơi sinh: ứng Hoà
Quê quán ứng Hoà
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật; Tại: Trường Đại học Luật Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 736949; Mobile: 0
Email: huongcnttbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1998 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn