Hồ Thị Kim Loan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,354,472

 
Mục này được 12992 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thị Kim Loan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/05/1963
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Tx Hội An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Toán, Kỹ thuật công nghiệp (Trường Thực hành Sư phạm); Tin học (Khoa Tiểu học – Mầm non).
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841846; Mobile: 0935356686
Email: htkloan@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1984 – 1995); Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn