Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,109

 Xung đột và quy trình giải quyết xung đột trong các dự án xây dựng
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thi Kim Oanh, Hồ Thị Kiều Oanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 7(80);Từ->đến trang: 27-31;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xung đột và mâu thuẫn là một trong những vấn đề thường xảy ra trong các dự án xây dựng. Bất kỳ một xung đột xảy ra đều gây nên những tổn thất về tiến độ, ngân sách, năng suất và đặc biệt là mối quan hệ giữa các bên tham gia vào dự án xây dựng. Do đó, giải quyết xung đột luôn là một trong những nhân tố quan trọng để đảm bảo thành công của dự án theo những kỳ vọng đề ra của các bên khi tham gia. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhan gây ra và các giải pháp giải quyết xung đột, bài báo này đề xuất một quy trình giải quyết xung đột với các bước hướng dẫn cụ thể áp dụng cho các dự án xây dựng. Căn cứ vào quy trình này, các xung đột trong mỗi dự án có thể được giải quyết bằng những biện pháp hợp lý nhất nhằm đem lại lợi ích cho các bên liên quan, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý các dự án xây dựng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Conflicts and disputes are one of the problems which often happen in construction projects. Every conflict causes losses of time, productivity, budget waste and especially damage to the business relationship between project stakeholders. Hence, conflict resolution is substantially important to guarantee the project meets the expectations of each party. Based on the analysis of causes and methodologies of conflict solution, this article recommends a process of conflict resolution involving step-by-step procedures which are able to be implemented in most construction projects. From this process, project conflicts can be solved most properly in order to benefit stakeholders and to increase the efficiency and effectiveness of construction project management.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn