Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ tiếng Việt, ứng dụng xử lý tiếng Êđê. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: Đ2014-06-16. Năm: 2014. (Feb 26 2015 4:38PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng Flash xây dựng sơ đồ tìm đường đi. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2009. (Jan 15 2014 3:52PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán Sắp xếp và Tìm kiếm trong môn học Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2008. (Jan 15 2014 3:42PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình quản lý công việc mượn trả sách tại thư viện trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2007. (Jan 15 2014 3:27PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình làm đề thi trắc nghiệm và đáp án đề thi. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2006. (Jan 15 2014 3:26PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng giáo trình điện tử môn học Tin học văn phòng. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2005. (Jan 15 2014 3:25PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phần mềm MATHS ứng dụng trong công việc soạn thảo văn bản. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2004. (Jan 15 2014 3:25PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình mô phỏng sự hoạt động của các lệnh lặp và chương trình con trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2003. (Jan 15 2014 3:24PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phần mềm PRO.ENGINEER để vẽ chi tiết máy. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2002. (Jan 15 2014 3:23PM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phần mềm PRO.ENGINEER để vẽ chi tiết máy. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2001. (Jan 15 2014 3:22PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn