Huỳnh Thị Minh Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,299,712

 
Mục này được 19841 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Minh Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/07/1987
Nơi sinh: Hòa Cường - Hải Châu - Đà Nẵng - Việt Nam
Quê quán Hòa Cường - Hải Châu - Đà Nẵng - Việt Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư Phạm Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Giáo Dục Quốc Tế; Tại: Birmingham City University
Dạy CN: Thực hành tiếng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 270 Võ Nguyên Giáp
Điện thoại: 02363 893124; Mobile: +84 935606653
Email: huynh.minhtrang@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 2009: trợ giảng tại các lớp văn bằng hai và sinh viên chính quy năm 1
- Năm 2010 - 2012: chính thức giảng dạy cho sinh viên chính quy và văn bằng hai
- Năm 2012 - 2013: học Thạc Sỹ tại Birmingham City University
- Năm 2013 - 2018: giảng dạy, nghiên cứu và tham gia công tác chuyên môn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn