Huỳnh Thị Ngọc Châu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,615

 
Mục này được 30450 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Ngọc Châu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/11/1988
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Sinh học; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Khoa học môi trường; Tại: Đại học Okayama
Dạy CN: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Lĩnh vực NC: Vi sinh Môi trường, Xử lý nước thải và chất thải rắn
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3519689; Mobile: 
Email: htnchau@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2014 - 01/2015: Công tác tại Tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the Children)
Từ 02/2015 - nay : Công tác tại Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu khả năng giảm thiểu dư lượng thuốc trừ sâu Fipronil bằng cỏ vetiver trong mô hình đất ngập nước - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Phú Song Toàn, Trần Minh Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Châu, Trần Thị Yến Anh, Kiều Thị Hòa.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 16. Năm 2016. (Dec 28 2015 2:40PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng quần xã tuyến trùng để đánh giá tác động của cơn bão Durian lên chất lượng môi trường đất rừng ngập mặn Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh. Tác giả: Dương Đức Hiếu, Ngô Xuân Quảng, Huỳnh Thị Ngọc Châu, Nguyễn Vũ Thanh.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. Số: 4. Trang: 1555-1559. Năm 2011. (Dec 1 2015 3:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Development of a new wastewater treatment process for resource recovery of carotenoids. Authors: H. Sato, H. Nagare, T.N.C. Huynh, H. Komatsu. Water Science and Technology, IWA Publishing. No: 72(7). Pages: 1191-1197. Year 2015. (Dec 1 2015 3:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn