Hồ Thị Ngân Diệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,516

 
Mục này được 36862 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thị Ngân Diệp
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/11/1964
Nơi sinh: Quy Nhơn
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Pháp; Tại: ĐH Rouen, Pháp
Dạy CN: Tiếng Pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 44A Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3695676; Mobile: 01266555267
Email: hothingandiep@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1987-1995: Giảng viên tiếng Pháp trường Đại học Bách Khoa
1995-2002: Giảng viên tiếng Pháp Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN
2002-nay: Giảng viên tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu về cách sử dụng biện pháp tu từ trong các tiêu đề quảng cáo hành trình du lịch bằng tiếng Pháp. Tác giả: Hồ Thị Ngân Điệp, Lê Ngọc Vĩnh San, Trần Thị Quỳnh Thi
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa Học và Công nghệ-Đại Học Đà Nẵng. Số: 8[57] 2012. Trang: trang 120-125. Năm 2012. (Jun 5 2013 7:26PM)
[2]Tham luận: « Référentiel de compétences des interprètes de liaison ». Tác giả: Nhóm giảng viên tiếng Pháp dạy môn Dịch nói các trường Đại Học Ngoại ngữ trên cả nước. Hội thảo cấp vùng Châu Á Thái Bình Dương 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 30-35. Năm 2012. (Jun 5 2013 8:11PM)
[3]Tham luận: « Quelques réflexions sur l’enseignement de la culture française selon le système des crédits capitalisables ». Tác giả: Hồ thị Ngân Điệp
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo cấp vùng Châu Á Thái Bình Dương 2008 tại Đà nẵng. Trang: 60-65. Năm 2008. (Jun 5 2013 8:05PM)
[4]Bài báo: "Một vài suy nghĩ trong việc giảng dạy môn văn hoá Pháp theo học chế tín chỉ". Tác giả: Hồ Thị Ngân Điệp. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 4- Trường Đại học NN-ĐHĐN. Số: 5/2008. Trang: trang 19-21. Năm 2008. (Jun 5 2013 7:14PM)
[5]Bài báo: "Những yếu tố văn hoá trong các bài đọc về chuyên ngành tiếng pháp thương mại" . Tác giả: Hồ Thị Ngân Điệp. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3- Trường ĐHNN-ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 05/2007. Trang: trang 41-46. Năm 2007.
(Jun 5 2013 7:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: “Quelques réflexions méthodologiques concernant la lecture des textes de spécialité”. Authors: Hồ Thị Ngân Điệp. Hộ thảo cấp vùng Châu Á Thái Bình Dương 2007 tại Seam Reap- Cambodge.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: 55-57. Year 2007.
(Jun 5 2013 7:58PM)
[2]Article: “Quelques réflexions sur les fautes morphosyntaxiques dans l’expression écrite chez les étudiants vietnamiens”. Authors: Hồ Thị Ngân Điệp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo cấp vùng Châu Á-Thái Bình Dương. No: 2004. Pages: trang 238-240. Year 2004. (Jun 5 2013 6:56PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch viết
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[2]Tổng quan Du lịch Việt và Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp du lịch  Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[3]Tiếng Pháp du lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, cử nhân tiếng Pháp du lịch
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[4]Văn minh pháp và cộng đồng Pháp ngữ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, sư phạm tiếng Pháp, tiếng Pháp du lịch  Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[5]Dịch nói
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp  Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[6]Nói
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, sư phạm tiếng Pháp, cử nhân tiếng Pháp du lịch  Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng
[7]Viết
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, sư phạm tiếng Pháp, tiếng Pháp du lịch
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[8]Văn Hoá Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, sư phạm tiếng Pháp, tiếng Pháp du lịch  Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn