Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,349

  "Những yếu tố văn hoá trong các bài đọc về chuyên ngành tiếng pháp thương mại"
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Thị Ngân Điệp
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3- Trường ĐHNN-ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 05/2007;Từ->đến trang: trang 41-46;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn