Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,438

  “Quelques réflexions méthodologiques concernant la lecture des textes de spécialité”
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Thị Ngân Điệp
Nơi đăng: Hộ thảo cấp vùng Châu Á Thái Bình Dương 2007 tại Seam Reap- Cambodge.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 2007;Từ->đến trang: 55-57;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn