Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,645,017

 « Quelques réflexions sur l’enseignement de la culture française selon le système des crédits capitalisables »,
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ thị Ngân Điệp
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Hội thảo cấp vùng Châu Á Thái Bình Dương 2008 tại Đà nẵng; Số: 2008;Từ->đến trang: 60-65;Năm: 2008
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn