Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,241

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch viết
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[2]Tổng quan Du lịch Việt và Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp du lịch  Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[3]Tiếng Pháp du lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, cử nhân tiếng Pháp du lịch
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[4]Văn minh pháp và cộng đồng Pháp ngữ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, sư phạm tiếng Pháp, tiếng Pháp du lịch  Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[5]Dịch nói
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp  Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[6]Nói
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, sư phạm tiếng Pháp, cử nhân tiếng Pháp du lịch  Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng
[7]Viết
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, sư phạm tiếng Pháp, tiếng Pháp du lịch
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
[8]Văn Hoá Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp, sư phạm tiếng Pháp, tiếng Pháp du lịch  Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn