Huỳnh Thị Phương Thuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,523,044

 
Mục này được 2889 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Phương Thuấn
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/09/1987
Nơi sinh: Thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Quê quán Thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Dịch vụ quốc tế; Tại: Trường Đại học Sheffield Hallam
Dạy CN: Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ.
Lĩnh vực NC: Phát triển bền vững du lịch biển và các loại hình du lịch khác.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113958726; Mobile: 0905.808.618
Email: thuanhtp@due.edu.vn; htpthuan@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2009 - 12/2009: Lao động công nhật
Từ 1/2010 - 12/2010: Giảng viên tập sự
Từ 1/2011 - 11/2011: Giảng viên
Từ 11/2011 - 4/2013: Học thạc sĩ tại Vương quốc Anh
Từ 5/2013 - nay: Giảng viên, công tác tại Khoa Du lịch, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn