Huỳnh Thị Thu Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23112 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Thu Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/12/1960
Nơi sinh: Cẩm Giàng - Hải Dương.
Quê quán Cẩm Giàng - Hải Dương.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục; Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Dạy CN: Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt, Quản lý giáo dục.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng Đà Nẵng
Điện thoại: 733288; Mobile: 0919356828
Email: htthang@dce.udn.vn; thuhang_dgdb@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -


Giảng dạy các chuyên ngành: Hướng nghiên cứu chính: 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn