Huỳnh Thị Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,876

 
Mục này được 18493 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/01/0
Nơi sinh: Hoà Vang
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo viên tiểu học; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 841003; Mobile: 01664160789
Email: huynhthithanhdn@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn