Huỳnh Thị Thu Nguyệt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,150

 
Mục này được 18801 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Thu Nguyệt
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/09/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  English Language & Linguistics; Tại: University of Foreign Language Studies
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: TESOL; Tại: University of Groningen
Dạy CN: English
Lĩnh vực NC: Tâm lý học tri nhận
Ngôn ngữ học ứng dụng
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: VP Khoa Tieng Anh - 131 Luong Nhu Hoc - Da Nang
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2011 - 2013: Công tác tại khoa Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Từ 2013 - 2015: Học Thạc sĩ tại Đại học Groningen - Hà Lan
Từ 2015 - nay: Giảng dạy tại khoa tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Từ 2019- nay: Nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm quốc gia Đài Loan
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích diễn ngôn đoạn mở đầu của bài giảng tiếng Anh, từ đó ứng dụng vào việc thuyết trình, dạy học. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Thu Nguyệt. Mã số: T2012-05-09. Năm: 2012. (May 29 2017 4:10PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích diễn ngôn đoạn mở đầu của bài giảng trong tiếng Anh từ tài liệu TOEFL IBT. Tác giả: Huynh Thi Thu NguyetNgu Thien Hung. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Số: 1. Trang: 1-5. Năm 2012. (May 29 2017 4:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Using mobile phones to activate language learners' background knowledge and enhance their engagement in English speaking. Authors: Thu-Nguyet Huynh . CamTESOL 2021 Conference. Pages: 00. Year 2021. (Jul 30 2021 12:30AM)
[2]Article: In-service language teachers’ attitudes towards technology use and the development of their perceived call competencies. Authors: Thu-Nguyet Huynh;Uyen Nu Thuy Nguyen. Taiwan Journal of TESOL. No: 00. Year 2021. (Jul 30 2021 12:23AM)
[3]Article: Applying corpus linguistics to English textbook evaluation: A case in Viet Nam. Authors: Thu-Nguyet HuynhLong V. Nguyen. VNU Journal of Foreign Studies. No: 00. Year 2021. (Jul 30 2021 12:24AM)
[4]Article: The benefits of learner-generated photos in English learners’ satisfaction and engagement. Authors: Thu-Nguyet Huynh. KoTESOL 2021 proceedings. No: 00. Year 2021. (Jul 30 2021 12:25AM)
[5]Presentations: Language learners’ emotions and learning strategies inemergency remote foreign language classrooms. Authors: Thu-Nguyet Huynh . ALLT 2021 Conference. Pages: 00. Year 2021. (Jul 30 2021 12:31AM)
[6]Presentations: ICT Integration into Language Classroom: Insights from In-service Teachers’ Voices. Authors: Thu-Nguyet Huynh . 38th International Conference on English Teaching and Learning. Pages: 00. Year 2021. (Jul 30 2021 12:33AM)
[7]Article: A Dynamic Usage-Based Approach: Using Video Segments in Teaching Listening Skill. Authors: Nguyet Thi Thu Huynh
Hong Thi Phuong Nguyen
. ACLL 2016 Conference Proceedings. No: ISSN: 2186-4691. Pages: 235-248. Year 2016.
(May 29 2017 4:33PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ICT in English teaching
Ngành: Khoa học XHNV
 2016   
[2]English
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên chuyên ngữ Sinh viên các trường thành viên  Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn