Huỳnh Thị Thu Nguyệt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,402

 
Mục này được 19403 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Thu Nguyệt
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  English Language & Linguistics; Tại: University of Foreign Language Studies
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: TESOL; Tại: University of Groningen
Lĩnh vực NC: Cognitive psycholinguistics
Computer-assisted language learning
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Trung
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ICT in English teaching
Ngành: Khoa học XHNV
 2016   
[2]English
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên chuyên ngữ Sinh viên các trường thành viên  Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn