Huỳnh Thị Thanh Thắng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,376

 
Mục này được 28289 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Thanh Thắng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/02/0
Nơi sinh: Hoà Vang
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa thực phẩm; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Hướng dẫn thí nghiệm chuyên ngành Điện Hoá, Hoá Dầu.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 733087; Mobile: 0
Email: httthang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1994 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn