Huỳnh Thị Thanh Thuý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,587

 
Mục này được 19013 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Thanh Thuý
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/09/1962
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Xuân Lai- Phú Lộc -Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Pháp; Tại: Đại học Rouen- Pháp
Dạy CN: Tiếng Pháp và tiếng Pháp chuyên ngành
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Pháp-tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K19/15 Đinh tiên Hoàng - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363695676; Mobile: 0905540109
Email: thuy_dn82@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 09/1993: Giảng dạy tiếng Pháp trường Đại Học Bách Khoa thành phố Đà Nẵng
- Từ 1995 đến 2002: Giảng dạy tiếng Pháp - khoa Pháp - Đại Học Sư Phạm - ĐHĐN
- Từ 2002 đến nay : Giảng dạy tiếng Pháp - khoa Pháp - ĐHNN-ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tìm hiểu về động cơ, chiền lược và phương pháp học tập của sinh viên năm thứ 1 (2003-2007). Tác giả: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Ngyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thuý. Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học lần thứ 1 ”Nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngoai ngữ”, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3/2007. Trang: trang 56-59. Năm 2007.
(Jun 5 2013 6:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Profil des étudiants de français en 1ère année du département de français – l'Ecole de Langues Etrangères de Danang. Authors: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Ngyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thuý. Actes du Séminaire régional de recherche - action, Nha Trang, 2004. No: 2004, trang 99-102. Pages: trang 99-102. Year 2004. (Jun 5 2013 7:50PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nói1
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên tiếng Pháp .Năm 1  Trường ĐHNN
[2]Đọc 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 SV VHVL  ĐH Quang Trung TP Qui Nhơn
[3]Tiếng Pháp tổng hợp
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 SV vhvl  Trường ĐHNN
[4]Tiếng Pháp tổng hợp
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 SV Tiếng Pháp Hệ CQ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường ĐHNN
[5]Tiếng Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 SV chuyên ngành kỷ sư chất lượng cao -trường ĐH Bách Khoa ĐHĐN  ĐHBK
[6]Đọc-1 Đọc 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2002 Sinh viên chuyên ngữ- trường ĐHNN - Năm 1&2  Trường ĐHNN
[7]NN2
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Sinh viên tiếng Anh Năm 2&3
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường ĐHNN
[8]Nghe
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 SV Tiếng Pháp CQ  Trường ĐHNN
[9]Tiếng Pháp Đại cương
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 SV chính qui ĐH Bách Khoa ĐHĐN  ĐH BH
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn