Huỳnh Thị Thanh Thuý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,523,043

 
Mục này được 6411 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Thanh Thuý
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/09/1962
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Xuân Lai- Phú Lộc -Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Pháp; Tại: Đại học Rouen- Pháp
Dạy CN: Tiếng Pháp và tiếng Pháp chuyên ngành
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu từ vựng tiếng Pháp du lịch, khó khăn của sinh viên tiếng Anh học ngoại ngữ hai tiếng Pháp.
Ngoại ngữ: tiếng Pháp-tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K19/15 Đinh tiên Hoàng - Đà Nẵng
Điện thoại: 05113695676; Mobile: 0905540109
Email: thuy_dn82@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 09/1993: Giảng dạy tiếng Pháp trường Đại Học Bách Khoa thành phố Đà Nẵng
- Từ 1995 đến 2002: Giảng dạy tiếng Pháp - khoa Pháp - Đại Học Sư Phạm - ĐHĐN
- Từ 2002 đến nay : Giảng dạy tiếng Pháp - khoa Pháp - ĐHNN-ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tìm hiểu về động cơ, chiền lược và phương pháp học tập của sinh viên năm thứ 1 (2003-2007). Tác giả: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Ngyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thuý. Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học lần thứ 1 ”Nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngoai ngữ”, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3/2007. Trang: trang 56-59. Năm 2007.
(Jun 5 2013 6:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Profil des étudiants de français en 1ère année du département de français – l'Ecole de Langues Etrangères de Danang. Authors: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Ngyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thuý. Actes du Séminaire régional de recherche - action, Nha Trang, 2004. No: 2004, trang 99-102. Pages: trang 99-102. Year 2004. (Jun 5 2013 7:50PM)
  
 Thông tin khác
  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn