Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM IMINDMAP ĐỂ THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Thanh Tuyền - Lê Thị Mai Thảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ; Số: 117;Từ->đến trang: 22-24;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày ứng dụng của phần mềm IMindMap để thiết kế các sơ đồ tư duy - là một kỹ thuật để xử lý các thông tin phức tạp. Sơ đồ tư duy cho phép chúng ta tạo liên kết hệ thống kiến thức, phát triển tư duy, óc sang tạo, giải quyết vấn đề,…. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh khả năng ứng dụng cụ thể của IMindMap vào việc thiết kế sơ đồ tư duy để xử lý thông tin trong giảng dạy các môn học thuộc tổ Khoa học tự nhiên tại trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.
ABSTRACT
This paper presents the application of IMindMap software to design MindMap diagram thinking - is a technique to handle the complex information - as a technique for handling complex information. Mindmap allows us to link the system to create knowledge, develop their thinking, creativity, problem solving, .... Besides, we want to emphasize the ability of specific applications in the design IMindMap thinking diagram to handle information in the course of teaching natural science at VietNam Korea friendship information technology college.
[ bai tham du htkh_thanh tuyen (1).doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn