Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bước đầu hình thành khả năng tự nghiên cứu trong giảng dạy vật lí cho sinh viên năm một thuộc ngành Viễn thông thông qua các thí nghiệm ảo
Chủ nhiệm:  Huỳnh Thị Thanh Tuyền; Thành viên:  
Số: KCB-16-24 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Tự nhiên

Nghiên cứu cơ sở lý luận về sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí, cơ sở lý luận của việc phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học. Nghiên cứu nội dung, chương trình và giáo trình vật lí đại cương, tìm kiếm và biên tập các thí nghiệm ảo tương ứng, phù hợp với từng nội dung giảng dạy. Xây dựng bộ học liệu phù hợp với từng nội dung bài giảng bao gồm: các thí nghiệm ảo tương ứng từng nội dung của bài học, phần học;  các hoạt động cho sinh viên tham gia vào tiến trình bài học.

Sản phẩm: là tập tài liệu tham khảo cho GV và sinh viên

Địa chỉ ứng dụng: trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn