Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ứng dụng bộ câu hỏi hiệu quả cao HEQ của Ivan Hannel trong dạy học Vật lý đại cương
Chủ nhiệm:  Huỳnh Thị Thanh Tuyền; Thành viên:  
Số: KCB-17-53 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Tự nhiên
Nghiên cứu cơ sở lý luận quan điểm của Ivan Hannel về thiết kế bộ câu hỏi hiệu quả cao (HEQ) (các khái niệm, tiêu chuẩn, quy tắc và các bước đặt câu hỏi); Nghiên cứu nội dung, chương trình và giáo trình Vật lý đại cương, tìm kiếm và biên tập các các câu hỏi phù hợp với từng nội dung giảng dạy, ứng dụng soạn bộ câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học một số bài thuộc học phần Vật lý đại cương. 
Sản phẩm: Một tập tài liệu về lý thuyết câu hỏi hiệu quả cao theo Ivan Hannel và bộ câu hỏi ứng dụng lý thuyết này trong dạy học vật lý
Ứng dụng: trường cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn