Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng các hỗ trợ về công nghệ thông tin cho các học phần thuộc bộ môn Khoa học tự nhiên
Chủ nhiệm:  Hoàng Nhật Quy; Thành viên:  Huỳnh Thị Thanh Tuyền
Số: CHV-GV-11-02 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên
Nghiên cứu xây dựng các thí nghiệm ảo; các mô phỏng ảo cho các hiện tượng hóa lý; các hình ảnh, đồ thị, biểu đồ; các phần mềm ứng dụng và các thuật toán minh họa cho các nội dung dạy học thuộc các học phần mà Tổ KHTN đảm nhận.
Sản phẩm: Một tập tài liệu về bộ bài giảng có sử dụng CNTT trong dạy học các bộ môn KHTN
Ứng dụng: trường cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn