Huỳnh Thị Yến Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,211

 
Mục này được 16562 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Yến Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/00/1987
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  kinh tế xây dựng; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: kinh tế xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: B anh văn
Địa chỉ liên hệ: 129 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0989714098
Email: yenthao.ht@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn