Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,107

 Triết học (Dùng cho đào tạo sau đại học không thuộc chuyên ngành Triết học)
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng, PGS.TS. Lê Hữu Ái; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Đà Nẵng; Mã số:  ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: 01; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
Giới thiệu những kiến thức cơ bản về lịch sử triết học từ triết học cổ đại phương Đông, phương Tây cho đến triết học hiện đại.
Trình bày những chuyên đề nghiên cứu củat triết học Mác - Lênin.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn