Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,136

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích tác phầm Triết học trước Mác (bằng song ngữ Việt- Anh)
Ngành: Triết học
 2011 Học viên cao học chuyên ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích tư tưởng triết học của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin trong các tác phẩm
Ngành: Triết học
 2011 Học viên cao học chuyên ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[3]Lịch sử triết học trước Mác (từ Hy Lạp cổ đại đến Triết học cổ điển Đức, bằng song ngữ Việt-Anh)
Ngành: Triết học
 2011 Học viên cao học chuyên ngành Triết học  Đại học Đà nẵng
[4]Triét học cơ sở
Ngành: Triết học
 2011 Học viên cao học chuyên ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[5]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Ngành: Triết học
 2008 Sinh viên tất cả các ngành  Các trường thành viên Đại học Đà Nẵng
[6]Philosophy (Triết học, bằng tiếng Anh)
Ngành: Triết học
 2005 Sinh viên Đại học Towson (Mỹ) liên kết đào tạo với Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh tế
[7]Politics (Chính trị học, bằng tiếng Anh)
Ngành: Khoa học chính trị
 2005 Sinh viên Đại học Towson liên kết đào tạo với Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Kinh tế
[8]Một số trào lưu triết học hiện đại (bằng song ngữ Việt Anh)
Ngành: Triết học
 2002 Sinh viên ngành Giáo dục Chính trị Học viên Cao học chuyên ngành Triết học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[9]Tác phẩm C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin
Ngành: Khoa học XHNV
 2002 Sinh viên ngành Giáo dục chính trị
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm
[10]Triết học (cao học không chuyên Triết)
Ngành: Triết học
 2000 Học viên cao học các ngành không chuyên Triết học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà nẵng
[11]Lôgic học đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Các ngành Giáo dục chính trị, Kinh tế chính trị, Sư phạm, Luật.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm. Trường Đại học Kinh tế
[12]Lôgic học biện chứng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên ngành Giáo dục chính trị
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn