Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Huân chương Quyết thắng hạng Nhất. Số: 16167. Năm: 1972.
[2] Huân chương Giải phóng hạng Nhì. Năm: 1975.
[3] Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Năm: 1985.
[4] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 7125/GD-ĐT. Năm: 2001.
[5] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 1804/QĐ-BGD&ĐT-VP. Năm: 2004.
[6] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số: 05, QĐ 924 QĐ/Ttg 5-7-2006. Năm: 2006.
[7] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2308/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2007.
[8] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 07/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
[9] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Số: 2075/QĐ-TTg. Năm: 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn