Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,131,814

 Xac dinh cac he so trong cong thuc ly thuyet uoc luong do sau ho xoi cuc bo tru cau
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Đặng Việt Dũng, Nguyễn Xuân Trục
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc; Số: Tuyen Tap;Từ->đến trang: 245-258;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn