Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,574

 Ảnh hưởng của Quốc Lộ 1 tới ngập lụt hạ lưu sông Cu Đê
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quang Bình
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ các trường Đại học kỷ thuật, lần thứ 44, Đà Nẵng; Số: Tuyen tap;Từ->đến trang: 263-272;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn