Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,629

 Nghiên cứu mô hình toán tổng quát hai chiều ngang về xâm nhập mặn phục vụ quy hoạch quản lý khai thác nước ngầm ở vùng ven biển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Số: ;Từ->đến trang: 187-190;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn