Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính xói trụ cầu. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: Đặng Việt Dũng. Mã số: B2010-TDA01-20-TRIG. Năm: 2011. (Apr 14 2016 2:50PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xác định kích thước trục tiêu sông Thoa trong thời vụ sản xuất nông nghiệp. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: Cấp bộ. Năm: 2009. (May 12 2011 2:04PM)
[3] Đề tài Khác: Mô hình toán học tổng quát về xâm nhập mặn ở vùng nước ngầm ven biển. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Mã số: 32-02-05. Năm: 2005. (May 17 2011 10:14AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xử lý xói lở móng trụ điện số 37DZ-35KV Ái Nghĩa – Quê Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Mã số: Cấp trường. Năm: 2002. (May 13 2011 9:09AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn giải mô hình thuỷ động lực học số trị hai chiều ngang. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Thành viên: . Mã số: cấp bộ. Năm: 2001. (May 13 2011 3:05PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Khảo sát chế độ lũ sông Thu-Bồn. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Mã số: cấp bộ. Năm: 2001. (May 13 2011 3:07PM)
[7] Đề tài Khác: Tính dòng chảy kiệt trên hệ thống đập dâng An-Trạch . Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Thành viên: . Mã số: Chuyển giao CN. Năm: 1995. (May 17 2011 2:54PM)
[8] Đề tài Khác: Cấp nước sinh hoạt Cao Phong-Phú Y ên . Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Thành viên: . Mã số: Chuyển giao CN. Năm: 1993. (May 17 2011 2:55PM)
[9] Đề tài Khác: Tính sự truyền triều và xâm nhập mặn trên sông Hương. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Thành viên: . Mã số: Chuyển giao CN. Năm: 1991. (May 17 2011 2:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn