Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,840

 Ứng dụng phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn giải mô hình thuỷ động lực học số trị hai chiều ngang
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thế Hùng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: cấp bộ ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn