Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,275

 Tính sự truyền triều và xâm nhập mặn trên sông Hương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thế Hùng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: Chuyển giao CN ; Năm hoàn thành: 1991; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn