Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huỳnh Văn Hiệp
Đề tài: e="mso-bidi-font-weight:normal">Ảnh hưởng của khai thác nước dưới đất đến xâm nhập mặn và lún mặt đất, áp dụng cho tỉnh Trà Vinh

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Tô Thúy Nga
Đề tài: Mô hình vận hành điều tiết thời gian thực thời kỳ mùa lũ hệ thống hồ chứa trên sông Vu gia – Thu bồn
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2014

[3]Lê Hùng
Đề tài: Tối ưu hóa vận hành hồ chứa đa mục đích
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[4]Đặng Việt Dũng
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính xói cục bộ tại trụ cầu
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2011

[5]Lê Văn Nghị
Đề tài: Các đặc trưng thủy động lực học công trình cột nước thấp
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Viện Thủy lợi Khoa học Việt Nam

 2002

 2005

[6]Trần Văn Minh
Đề tài: Mô hình toán trong khai thác nước ngầm ven biển
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn