Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,041,259

 Phương Pháp Tính
Chủ biên: Nguyễn Thế Hùng - Trần Văn Chính; Đồng tác giả: Nguyễn Thế Hùng - Trần Văn Chính
marriage affairs open i want an affair
Nơi xuất bản: NXB Xây Dựng; Mã số: (6X-6X91)/(XD-2013) 36 -2013 ;Năm XB: 2013
Số lượng XB: 300; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT

Nội dung của Giáo trình bao quát những vấn đề cơ bản nhất và mở rộng của phương pháp tính hiện đại, làm cơ sở để tính toán, giải quyết những vấn đề khoa học, kỹ thuật thường gặp thuộc các ngành kỹ thuật, đặc biệt là ngành Điện và Xây dựng.

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn