Trần Thị Thanh Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,815

 
Mục này được 1678 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thanh Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/09/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Cẩm An, Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh thương mại; Tại: Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Thương mại điện tử; Tại: Đại học Waikato
Dạy CN: Thương mại điện tử; Bán lẻ điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thương mại, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3 836 935; Mobile: 0905 384 188
Email: huongtran.tmdl@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2014 đến nay: Giảng viên tại Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Từ 2012 đến 2014: Học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Thương mại điện tử tại Trường Đại học Waikato, New Zealand
Từ 2010 đến 2012: Giảng viên tập sự tại Khoa Thương mại - Du lịch, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với chiến thuật Inbound marketing của mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Thanh Hương và Đặng Ngọc Khánh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 2. Trang: 1-12. Năm 2015. (Jul 23 2015 11:15AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The impact of communication channels on mobile banking adoption. Authors: Trần Thị Thanh Hương và Jim Corners. International Journal of Bank Marketing
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 34 (1). Pages: 1-20. Year 2015.
(Jul 23 2015 11:18AM)
[2]Presentations: The adoption of social media technologies in emergency management - Lessons for disaster response in Vietnam. Authors: Trần Thị Thanh Hương. The International Conference Pan-Pacific Conference XXXII: Innovation in SOEs in the Digital Age in Hanoi, Vietnam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 300-303. Year 2015.
(Jul 23 2015 11:21AM)
[3]Presentations: The perceived risks of supply chain information sharing. Authors: Tran Thi Thanh Huong; Paul Childerhouse; Eric Deakins. The 19th International Symposium on Logistics in Ho Chi Minh city, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 250-261. Year 2014.
(Jul 23 2015 11:23AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Gallagher Group Prize in E-Business Research for management students

 Kinh tế

 2013

 

 Đại học Waikato, New Zealand

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thương mại điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên đại học chính quy  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn