Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Rào cản tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thanh Liêm; Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hương
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Khoa học “Kinh tế miền Trung, Tây nguyên: tiềm năng, động lực và giải pháp” (Hội thảo tháng 9/2005 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập trường ĐH KT)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn