Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển các dịch vụ quản lí rủi ro giá nông sản ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thanh Liêm; Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hương
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Đà nẵng “Phát triển dịch vụ tài chính tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” (Hội thảo liên kết giữa Viện khoa học tài chính và trường ĐH KT, tháng 5/ 2005); Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn