Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Post-privatisation ownership and governance systems, corporate entrepreneurship and firm performance in privatized firm: the case of Vietnam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site prom
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huong T. M. Nguyen
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Regional Economics Applications Laboratory, Univesity of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois; Số: Seminar Presentation;Từ->đến trang: 00;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn