Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển hệ thống hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hương
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hương
Số: T04 – 14 - 52 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn