Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng hệ thống quản lí chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hương; Thành viên:  TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Ths. Đào Hữu Hòa, Ths. Bùi Thanh Huân
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: B2007-ĐN04-20 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn