Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đặc điểm và động cơ khởi nghiệp của các nhà sáng lập trong các doanh nghiệp mới ở Việt Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
Số: T2008-04-17 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn