Phạm Thị Lan Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26296 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Lan Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/12/1971
Nơi sinh: Bắc Thái
Quê quán Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế du lịch; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Marketing; Tại: Đại học Pierre Mendes France
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2015
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Marketing, Quản trị Kinh doanh
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3525358; Mobile: 0988 253 990
Email: phamthilanhuong@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
- Việt Nam
Hệ đào tạo: Chính qui dài hạn
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Kinh tế du lịch
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1994
- Nước ngoài :
Tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh (DESS – CAAE) năm 1997, do Đại học Nantes, Pháp cấp bằng, theo chương trình do Liên đoàn quản trị xí nghiệp Pháp (FNEGE) tổ chức tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng (1996-1997). Thực tập tốt nghiệp tại Sở Du lịch Lilles, Pháp 2 tháng (1996).
Sau đại học:
- Bằng Thạc sĩ: Khoa học Quản trị, chuyên ngành Marketing Năm cấp bằng: 1998
Nơi đào tạo: IAE Grenoble, Đại học Pierre Mendes – France, Pháp
- Bằng Tiến sĩ: Khoa học Quản trị, chuyên ngành Marketing Năm cấp bằng: 2004
Nơi đào tạo: ESA Grenoble (nay đổi là IAE), Đại học Pierre Mendes France, Pháp
- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Nước xuất xứ và hiệu quả quảng cáo tại Việt Nam. Ngày và nơi bảo vệ luận án Tiến sỹ: 13/3/2003, IAE Grenoble, Đại học Pierre Mendes – France, Pháp.
Ngoại ngữ:
- Thực tập ngôn ngữ tiếng Anh 2 tháng (10-12/2012) tại Đại học Queensland, Úc.

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1994-2006: Giảng dạy tại Khoa Thương mại-Du lịch, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2006-Nay: Giảng dạy tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2010-2014: Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Quản Trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Từ 2015: Trưởng Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển thương hiệu Thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư. Chủ nhiệm: Lê Văn Huy. Thành viên: ThS. Trương Thị Vân Anh (Thư ký), PGS. TS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm, ThS. Trần Xuân Quỳnh, ThS. Đỗ Việt Hồng. Mã số: B2016-DNA-14-TT. Năm: 2018. (Sep 24 2019 7:59PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng. Chủ nhiệm: Phạm thị Lan Hương. Mã số: 2015 ĐHĐN. Năm: 2015. (Jul 30 2015 11:02AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường cửa hàng (Store Environment) đến cảm xúc mua hàng (Buying Emotion) tại siêu thị trong thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Lan Hương. Thành viên: Lê thị Thục Uyên, sinh viên ngành Marketing khóa 34K12. Mã số: Mã số: Đ2012-04-14. Năm: 2012. (Mar 25 2013 2:29PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn thị Bích Thủy. Thành viên: TS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Phạm Ngọc Ái. Mã số: B2009. Năm: 2011. (Mar 27 2013 4:28PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chiến lược Marketing thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài cho thành phố Đà nẵng. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Lan Hương. Thành viên: GS.TS. Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà NẵngThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Mã số: B2007-ĐN-22. Năm: 2010. (May 9 2011 9:04PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Định vị thương hiệu địa phương cho thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Lan Hương. Thành viên: TS. Phạm Thị Lan Hương. Mã số: T2006-04-02. Năm: 2009. (May 9 2011 6:24PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 2(123). Trang: 32-38. Năm 2018. (Sep 22 2019 2:42PM)
[2]Bài báo: Chính sách Marketing quan hệ dựa trên lợi ích: Góc nhìn từ cơ sở lí luận. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai, Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí nghiên cứu Châu Âu. Số: 3(210). Trang: 24-31. Năm 2018. (Sep 22 2019 3:08PM)
[3]Bài báo: Nhu cầu và thái độ của du khách đối với hoạt động trải nghiệm du lịch sáng tạo ở điểm đến Đà Nẵng. Tác giả: Phạm thị Lan Hương, Võ Lê Xuân Sang, Trương Đình Quốc Bảo. Kinh tế và dự báo, ISSN: 0866-7120. Số: 33. Trang: 45-48. Năm 2018. (Sep 22 2019 3:15PM)
[4]Tham luận: Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Ứng dụng cho các sản phẩm nước uống đóng chai tại thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo, Trương Thị Vân Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia ‘’ Marketing tại Việt Nam - Từ lý thuyết đến thực tiễn’’, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 6/2017. Trang: 35-43. Năm 2017. (Sep 22 2019 2:34PM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Hồng, Trần Triệu Khải. Tạp chí Phát triển Kinh tế, HCM, ISSN 1859-1124. Số: số 27(3). Trang: 27-33. Năm 2016. (Sep 22 2019 2:17PM)
[6]Bài báo: Chiến lược Marketing quan hệ ngành tài chính trong bối cảnh thị trường khách hàng tổ chức. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn thị Như Mai. Hội thảo ‘’Đào tạo, nghiên cứu ứng dụng Marketing và định giá ở Việt Nam’’, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, tháng 03/2016. Số: 3/2016. Trang: 214-224. Năm 2016. (Mar 30 2016 3:28PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu so sánh hình ảnh hai điểm đến di sản Miền Trung: Hội An và Huế. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí ‘’Kinh tế và phát triển’’. Số: 223. Trang: 71-79. Năm 2016. (Mar 30 2016 3:00PM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Lưu Cẩm Trúc. Tạp chí “Kinh tế và Phát triển”. Số: ISSN 1859-0012, số 213 (2). Trang: 55-64. Năm 2015. (Mar 30 2016 3:07PM)
[9]Bài báo: Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Hồng. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2015, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Số: 9/2015. Trang: 453-461. Năm 2015. (Mar 30 2016 3:15PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu nhận thức của người dân đối với an toàn thực phẩm tại Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư, Phạm Thị Lan Hương. Hội thảo Khoa học quốc gia ‘’Chuỗi cung ứng thực phầm an toàn cho các đô thị lớn ở Việt Nam’’, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, tháng 12/2015. Số: 12/2015. Trang: 320-329. Năm 2015. (Mar 30 2016 3:21PM)
[11]Bài báo: Hình ảnh nhận thức và hình ảnh cảm xúc: Nghiên cứu so sánh giữa hai điểm đến du lịch Đà Nẵng và Nha Trang
.
Tác giả: Nguyễn thị Bích Thủy, Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí ‘’Phát triển kinh tế’’. Số: ISSN 1859-1124, số 2. Trang: 23-27. Năm 2015.
(May 9 2011 8:58PM)
[12]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng. Tác giả: Phạm thị Lan Hương, Cao thị thu An. Tạp chí Dự báo Kinh tế. Số: 6. Trang: 25-28. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:18AM)
[13]Bài báo: Hiệu ứng của hình ảnh cửa hàng đến thái độ đối với nhãn hàng riêng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 4(431). Trang: 39-46. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:27AM)
[14]Bài báo: A study of destination brand personality for Da Nang tourism. Tác giả: Phạm thị Lan Hương, Nguyễn Minh Huy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Journal of Economic Development (JED). Số: 221. Trang: 144-160. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:58AM)
[15]Bài báo: Nhu cầu về tour du lịch giáo dục thực tế cho trẻ em tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm thị Lan Hương. Kinh tế và dự báo
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 7. Trang: 54-56. Năm 2014.
(Jul 30 2015 10:32AM)
[16]Bài báo: Ứng dụng mô hình Echtner và Richie để đo lường hình ảnh điểm đến – Trường hợp khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Bích Thủy. Khoa học thương mại. Số: 71. Trang: 38-47. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:35AM)
[17]Bài báo: Tác động của hình ảnh nước xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và tính cách thương hiệu. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí phát triển kinh tế. Số: 285. Trang: 42-60. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:48AM)
[18]Bài báo: Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho ngành ngân hàng tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí “Kinh tế và Phát triển”, 1859-0012. Số: 200(2). Trang: 69-78. Năm 2014. (Jun 16 2015 4:35PM)
[19]Bài báo: Dự đoán ý định mua xanh của người tiêu dùng trẻ: Ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa và tâm lý. Tác giả: TS. Phạm thị Lan Hương. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 200(1). Trang: 66-78. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:15AM)
[20]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng trẻ đối với quảng cáo SMS. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương và Trần Nguyễn Phương Minh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí phát triển kinh tế. Số: 286. Trang: 39-46. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:30AM)
[21]Tham luận: Bàn về đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp. Tác giả: Phạm thị Lan Hương và Nguyễn Thị Bích Thủy. Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2014, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, tháng 9/2014. Trang: 279-286. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:54AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu tính cách thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Nguyễn Minh Huy
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Phát triển kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 219. Trang: 144-160. Năm 2014.
(Jun 16 2015 4:31PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tương hợp hình ảnh cá nhân đến thái độ và dự định mua của người tiêu dùng đối với thương hiệu: Ứng dụng cho ngành ô tô. . Tác giả: TS. Phạm thị Lan Hương và Trương Đình Quốc Bảo,. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 7 (68). Trang: 122-127. Năm 2013. (Jul 30 2015 10:12AM)
[24]Bài báo: XÂY DỰNG DANH TIẾNG CHO CÀ PHÊ XUẤT KHẨU VIỆT NAM DỰA TRÊN TIẾP CẬN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ . Tác giả: TS. Phạm thị Lan Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 59. Trang: 15-21. Năm 2012. (Mar 25 2013 2:44PM)
[25]Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG CỬA HÀNG VÀ CẢM XÚC MUA HÀNG ĐẾN HÀNH VI TIẾP CẬN . Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61), quyển 3. Trang: 67-72. Năm 2012. (Mar 25 2013 2:47PM)
[26]Bài báo: Từ định hướng khách hàng đến định hướng xã hội: Những lực lượng chính tác động sự tiến triển tư tưởng Marketing. . Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí ‘’Khoa học thương mại’’ , 1859-3666,70, 34-41, 2014. Số: 01. Trang: 201-216. Năm 2012. (Mar 25 2013 2:38PM)
[27]Bài báo: ''Nhận thức về kĩ năng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành QT Marketing, ĐH kinh tế Đà Nẵng''. Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tếCN. Trần Triệu Khải, Giảng viên Khoa Thương mại - Du lịch, Trường Đại học Kinh tế. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2010.
(May 9 2011 8:50PM)
[28]Bài báo: ''Ứng dụng mô hình ACS để lựa chọn nhóm ngành kinh doanh chiến lược cho khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng'' . Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí thông tin khoa học Phát triển kinh tế-xã hội Đà nẵng, Viện nghiên cứu kinh tế -xã hội Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: tháng 7. Năm 2009.
(May 9 2011 8:55PM)
[29]Bài báo: Những thách thức và bất lợi đối với việc xây dựng thương hiệu quốc gia ở các nước đang phát triển. Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 22. Năm 2007. (May 9 2011 6:49PM)
[30]Bài báo: ''Hiệu quả quảng cáo theo kiểu thông điệp trong bối cảnh Việt Nam ''
. Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội nghị khoa học ĐH ĐN 11/2004. Năm 2004. (May 9 2011 6:55PM)
[31]Bài báo: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chiến lược phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đà nẵng 3/2004. Năm 2004. (May 9 2011 6:44PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An exploratory study of the perception of co-creation experience in the tourism industry: A case study in Da Nang city, Viet Nam. Authors: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo. Academy of Marketing Studies Journal, online ISSN: 1528-2678. No: Volume 22, Issue 3. Pages: 45-60. Year 2018. (Sep 22 2019 2:54PM)
[2]Presentations: An Exploratory Study of The Perception of Co-Creation Experience in The Tourism Industry: A Case Study in Danang City, Vietnam
.
Authors: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, Đà Nẵng, ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 254-263. Year 2018.
(Sep 22 2019 3:19PM)
[3]Presentations: Cultural Tourism and City Branding in a Digital Era: A Search Pattern Analysis of Three Tourist Cities in Central Vietnam
.
Authors: Trương Thị Vân Anh, Phạm Thị Lan Hương. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, Đà Nẵng, ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 173-185. Year 2018.
(Sep 22 2019 3:22PM)
[4]Article: Marketing practices in small and medium sized entreprises: the case of Viet Nam. Authors: Truc Cam Luu, Huong Lan Thi Pham, Thuy Bich Thi Nguyen. International Journal of Commerce and Management Research, ISSN: 2455-1627, October 2017. No: Volume 3, Issue 10. Pages: 1-9. Year 2017. (Sep 22 2019 2:37PM)
[5]Presentations: Relationship Marketing in electronic banking services: A literature Review. Authors: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, Đà Nẵng, ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 12-20. Year 2016. (Sep 22 2019 2:22PM)
[6]Presentations: Digital Technology as a Powerful Tool of Modern Marketing: Case of Viet Nam. Authors: Lê Thị Mười, Phạm Thị Lan Hương, Sanguinetti Véronique, Trần Nguyễn Phương Minh, Phạm Quỳnh Lệ. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, 10/2016, Đà Nẵng. ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 30-38. Year 2016. (Sep 22 2019 2:25PM)
[7]Presentations: Big Data, Internet of Thing: New Trends in The Digital Marketing Area. Authors: Trần Phương Hạnh, Phạm Thị Lan Hương. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, 10/2016, Đà Nẵng. ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 3-15. Year 2016. (Sep 22 2019 2:28PM)
[8]Presentations: Online service attributes for fashion brand: Case of giaybq.com.vn. Authors: Phạm Thị Lan Hương, Trương Thị Vân Anh, Phan Hải. Proceedings of International Conference: Marketing in the Connected Age; Số: ISBN 978-604-84-1836-6;. Pages: 300-310. Year 2016. (Sep 24 2019 8:02PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 30 2015 9:32AM)(Jul 30 2015 9:36AM)(Jul 30 2015 9:42AM)(Jul 30 2015 9:46AM)(May 9 2011 8:41PM)
[1]Quản trị thương hiệu Chủ biên: TS.Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả: PGS.TS.Lê Thế Giới, TS.Lê thị Minh Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2014.
[2]Vai trò của cảm xúc mua hàng trong quan hệ giữa môi trường cửa hàng và hành vi tiếp cận Chủ biên: TS.Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2014.
[3]Sự hài lòng của khách hàng- Trường hợp dịch vụ ngân hàng tại Đà Nẵng Chủ biên: Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2014.
[4]Hình ảnh điểm đến du lịch và vai trò của nguồn thông tin: Ứng dụng cho Đà Nẵng Chủ biên: Nguyễn Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: Phạm thị Lan Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2014.
[5]Hành vi người tiêu dùng Chủ biên: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương. TS. Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Hữu Quan Thư
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại các doanh nghiệp FDI- Khu công nghiệp Điện Ngọc, Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2018

 2019

[2]Hồ Ngọc Sương
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2018

 2019

[3]Nguyễn Quốc Tuấn
Đề tài: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2018

 2019

[4]Ngô Hoài Phong
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty xăng dầu Quân đội KV2

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2018

 2019

[5]Phạm Quỳnh Lệ
Đề tài: Xây dựng mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2017

 2018

[6]Nguyễn Thị Bích Thủy
Đề tài: Nghiên cứu hình ảnh điểm đến Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2010

 2015

[7]Võ Thị Thanh Nga
Đề tài: Nghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm smart-phone: Khảo sát tại thị trường Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[8]Nguyễn Thúy An
Đề tài: Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng người tiêu dùng cho chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Loterria tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[9]Nguyễn Thị Bích Thủy
Đề tài: Đo lường hình ảnh điểm đến đối với du khách quốc tế
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2009

 2013

[10]Nguyễn Thị Nhật Loan
Đề tài: Giải pháp quản trị lực lượng bán hàng tại chi nhánh công ty PepsiCo Việt Nam tại TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[11]Trần thị Lệ Thi
Đề tài: Xây dựng chiến lược Marketing cho nước mắm 584 Nha Trang (Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang) tại thị trường Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[12]Nguyễn thị Ngọc Trân
Đề tài: Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng Đà Nẵng đối với quảng cáo trên điện thoại di động

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[13]Ngô thị Hồng
Đề tài: Nghiên cứu rủi ro cảm nhận đối với mua hàng thời trang trực tuyến

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[14]Nguyễn Tấn Hưng
Đề tài: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ hành chính thuế đối với doanh nghiệp tại VP Cục thuế tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[15]Dương Thảo
Đề tài: Quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần Viglacera Hạ Long tại thị trường từ tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[16]Tôn Thất Dũng
Đề tài: Xây dựng chiến lược Marketing cho khách sạn Hội An

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[17]Phan Thị Kim Chi
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng Danatour

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[18]Bùi Thị Anh Thư
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Bảo Minh, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[19]Phan Thị Thu Ba
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố cá nhân ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm của nam giới

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[20]Phạm Thị Hoàng Mỹ
Đề tài: Nghiên cứu mức độ chấp nhận sản phẩm tiết kiệm thông minh của SeaBank tại thị trường Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[21]Lưu Khánh Hiền
Đề tài:

Hoạch định nguồn nhân lực cho trường Cao Đẳng Lương Thực – Thực Phẩm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng

 2009

 2010

[22]Nguyễn Thị Tố Châu
Đề tài: Hoạch định nguồn nhân lực cho trường cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng

 2009

 2010

[23]Nguyễn thị Oanh Kiều
Đề tài: Hoạch định nguồn nhân lực tại trường cao đẳng Đức Trí

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng

 2009

 2010

[24]Trần Thúy Kiều
Đề tài: Phát triển sản phẩm mới tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[25]Nguyễn Minh Hoàng
Đề tài: Xây dựng thương hiệu trường cao đẳng thương mại - Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng

 2007

 2009

[26]Nguyễn Thị Bích Liên
Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổ phần điện máy REE

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng

 2007

 2009

[27]Nguyễn phi Long
Đề tài: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng

 2008

 2009

[28]Phạm Bảo Trung
Đề tài:

Quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm viễn thông Panasonic tại thị trường miền Trung của công ty Đầu tư và Phát triển Thương Mại.   

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng

 2007

 2009

[29]Đoàn Kim Long
Đề tài: Đo lường và quản trị hình ảnh ngân hàng Công thương Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[30]Nguyễn Thị Thu
Đề tài: Chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm Đông dược Danapha

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng

 2006

 2008

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, năm học 2006-2007. Năm: 2007.
[2] Bằng khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Đại học Đà Nẵng), năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Đại học Đà Nẵng), năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Đại học Đà Nẵng), năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[6] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (ĐHĐN) 2015. Năm: 2015.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ 2015. Năm: 2015.
[8] Kỷ niệm chương 20 năm vì sự nghiệp giáo dục 2015. Năm: 2015.
[9] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ 2017. Năm: 2017.
[10] Bằng khen cấp Bộ 2019. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quảng cáo và khuyến mãi
Ngành: Khoa học quản lý
 2010 Cao học  Đại học Đà Nẵng và các trung tâm liên kết
[2]Quản trị Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên năm thứ hai các ngành Quản trị Kinh doanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên năm thứ hai các ngành Quản trị Kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh
Ngành: Khoa học quản lý
 2008 Cao học  Đại học Đà Nẵng và các trung tâm liên kết
[5]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên năm thứ nhất tất cả các ngành.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Hành vi người tiêu dùng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Marketing và QTKD Thương mại  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[7]Quản trị thương hiệu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên năm cuối (năm thứ 4) chuyên ngành Marketing  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn