Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 2(123). Trang: 32-38. Năm 2018. (Sep 22 2019 2:42PM)
[2]Bài báo: Chính sách Marketing quan hệ dựa trên lợi ích: Góc nhìn từ cơ sở lí luận. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai, Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí nghiên cứu Châu Âu. Số: 3(210). Trang: 24-31. Năm 2018. (Sep 22 2019 3:08PM)
[3]Bài báo: Nhu cầu và thái độ của du khách đối với hoạt động trải nghiệm du lịch sáng tạo ở điểm đến Đà Nẵng. Tác giả: Phạm thị Lan Hương, Võ Lê Xuân Sang, Trương Đình Quốc Bảo. Kinh tế và dự báo, ISSN: 0866-7120. Số: 33. Trang: 45-48. Năm 2018. (Sep 22 2019 3:15PM)
[4]Tham luận: Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Ứng dụng cho các sản phẩm nước uống đóng chai tại thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo, Trương Thị Vân Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia ‘’ Marketing tại Việt Nam - Từ lý thuyết đến thực tiễn’’, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 6/2017. Trang: 35-43. Năm 2017. (Sep 22 2019 2:34PM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Hồng, Trần Triệu Khải. Tạp chí Phát triển Kinh tế, HCM, ISSN 1859-1124. Số: số 27(3). Trang: 27-33. Năm 2016. (Sep 22 2019 2:17PM)
[6]Bài báo: Chiến lược Marketing quan hệ ngành tài chính trong bối cảnh thị trường khách hàng tổ chức. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn thị Như Mai. Hội thảo ‘’Đào tạo, nghiên cứu ứng dụng Marketing và định giá ở Việt Nam’’, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, tháng 03/2016. Số: 3/2016. Trang: 214-224. Năm 2016. (Mar 30 2016 3:28PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu so sánh hình ảnh hai điểm đến di sản Miền Trung: Hội An và Huế. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí ‘’Kinh tế và phát triển’’. Số: 223. Trang: 71-79. Năm 2016. (Mar 30 2016 3:00PM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Lưu Cẩm Trúc. Tạp chí “Kinh tế và Phát triển”. Số: ISSN 1859-0012, số 213 (2). Trang: 55-64. Năm 2015. (Mar 30 2016 3:07PM)
[9]Bài báo: Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Hồng. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2015, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Số: 9/2015. Trang: 453-461. Năm 2015. (Mar 30 2016 3:15PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu nhận thức của người dân đối với an toàn thực phẩm tại Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư, Phạm Thị Lan Hương. Hội thảo Khoa học quốc gia ‘’Chuỗi cung ứng thực phầm an toàn cho các đô thị lớn ở Việt Nam’’, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, tháng 12/2015. Số: 12/2015. Trang: 320-329. Năm 2015. (Mar 30 2016 3:21PM)
[11]Bài báo: Hình ảnh nhận thức và hình ảnh cảm xúc: Nghiên cứu so sánh giữa hai điểm đến du lịch Đà Nẵng và Nha Trang
.
Tác giả: Nguyễn thị Bích Thủy, Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí ‘’Phát triển kinh tế’’. Số: ISSN 1859-1124, số 2. Trang: 23-27. Năm 2015.
(May 9 2011 8:58PM)
[12]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng. Tác giả: Phạm thị Lan Hương, Cao thị thu An. Tạp chí Dự báo Kinh tế. Số: 6. Trang: 25-28. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:18AM)
[13]Bài báo: Hiệu ứng của hình ảnh cửa hàng đến thái độ đối với nhãn hàng riêng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 4(431). Trang: 39-46. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:27AM)
[14]Bài báo: A study of destination brand personality for Da Nang tourism. Tác giả: Phạm thị Lan Hương, Nguyễn Minh Huy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Journal of Economic Development (JED). Số: 221. Trang: 144-160. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:58AM)
[15]Bài báo: Nhu cầu về tour du lịch giáo dục thực tế cho trẻ em tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm thị Lan Hương. Kinh tế và dự báo
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 7. Trang: 54-56. Năm 2014.
(Jul 30 2015 10:32AM)
[16]Bài báo: Ứng dụng mô hình Echtner và Richie để đo lường hình ảnh điểm đến – Trường hợp khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Bích Thủy. Khoa học thương mại. Số: 71. Trang: 38-47. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:35AM)
[17]Bài báo: Tác động của hình ảnh nước xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và tính cách thương hiệu. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí phát triển kinh tế. Số: 285. Trang: 42-60. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:48AM)
[18]Bài báo: Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho ngành ngân hàng tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí “Kinh tế và Phát triển”, 1859-0012. Số: 200(2). Trang: 69-78. Năm 2014. (Jun 16 2015 4:35PM)
[19]Bài báo: Dự đoán ý định mua xanh của người tiêu dùng trẻ: Ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa và tâm lý. Tác giả: TS. Phạm thị Lan Hương. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 200(1). Trang: 66-78. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:15AM)
[20]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng trẻ đối với quảng cáo SMS. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương và Trần Nguyễn Phương Minh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí phát triển kinh tế. Số: 286. Trang: 39-46. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:30AM)
[21]Tham luận: Bàn về đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp. Tác giả: Phạm thị Lan Hương và Nguyễn Thị Bích Thủy. Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2014, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, tháng 9/2014. Trang: 279-286. Năm 2014. (Jul 30 2015 10:54AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu tính cách thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Nguyễn Minh Huy
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Phát triển kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 219. Trang: 144-160. Năm 2014.
(Jun 16 2015 4:31PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tương hợp hình ảnh cá nhân đến thái độ và dự định mua của người tiêu dùng đối với thương hiệu: Ứng dụng cho ngành ô tô. . Tác giả: TS. Phạm thị Lan Hương và Trương Đình Quốc Bảo,. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 7 (68). Trang: 122-127. Năm 2013. (Jul 30 2015 10:12AM)
[24]Bài báo: XÂY DỰNG DANH TIẾNG CHO CÀ PHÊ XUẤT KHẨU VIỆT NAM DỰA TRÊN TIẾP CẬN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ . Tác giả: TS. Phạm thị Lan Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 59. Trang: 15-21. Năm 2012. (Mar 25 2013 2:44PM)
[25]Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG CỬA HÀNG VÀ CẢM XÚC MUA HÀNG ĐẾN HÀNH VI TIẾP CẬN . Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61), quyển 3. Trang: 67-72. Năm 2012. (Mar 25 2013 2:47PM)
[26]Bài báo: Từ định hướng khách hàng đến định hướng xã hội: Những lực lượng chính tác động sự tiến triển tư tưởng Marketing. . Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí ‘’Khoa học thương mại’’ , 1859-3666,70, 34-41, 2014. Số: 01. Trang: 201-216. Năm 2012. (Mar 25 2013 2:38PM)
[27]Bài báo: ''Nhận thức về kĩ năng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành QT Marketing, ĐH kinh tế Đà Nẵng''. Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tếCN. Trần Triệu Khải, Giảng viên Khoa Thương mại - Du lịch, Trường Đại học Kinh tế. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2010.
(May 9 2011 8:50PM)
[28]Bài báo: ''Ứng dụng mô hình ACS để lựa chọn nhóm ngành kinh doanh chiến lược cho khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng'' . Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí thông tin khoa học Phát triển kinh tế-xã hội Đà nẵng, Viện nghiên cứu kinh tế -xã hội Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: tháng 7. Năm 2009.
(May 9 2011 8:55PM)
[29]Bài báo: Những thách thức và bất lợi đối với việc xây dựng thương hiệu quốc gia ở các nước đang phát triển. Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 22. Năm 2007. (May 9 2011 6:49PM)
[30]Bài báo: ''Hiệu quả quảng cáo theo kiểu thông điệp trong bối cảnh Việt Nam ''
. Tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội nghị khoa học ĐH ĐN 11/2004. Năm 2004. (May 9 2011 6:55PM)
[31]Bài báo: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chiến lược phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đà nẵng 3/2004. Năm 2004. (May 9 2011 6:44PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An exploratory study of the perception of co-creation experience in the tourism industry: A case study in Da Nang city, Viet Nam. Authors: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo. Academy of Marketing Studies Journal, online ISSN: 1528-2678. No: Volume 22, Issue 3. Pages: 45-60. Year 2018. (Sep 22 2019 2:54PM)
[2]Presentations: An Exploratory Study of The Perception of Co-Creation Experience in The Tourism Industry: A Case Study in Danang City, Vietnam
.
Authors: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, Đà Nẵng, ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 254-263. Year 2018.
(Sep 22 2019 3:19PM)
[3]Presentations: Cultural Tourism and City Branding in a Digital Era: A Search Pattern Analysis of Three Tourist Cities in Central Vietnam
.
Authors: Trương Thị Vân Anh, Phạm Thị Lan Hương. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, Đà Nẵng, ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 173-185. Year 2018.
(Sep 22 2019 3:22PM)
[4]Article: Marketing practices in small and medium sized entreprises: the case of Viet Nam. Authors: Truc Cam Luu, Huong Lan Thi Pham, Thuy Bich Thi Nguyen. International Journal of Commerce and Management Research, ISSN: 2455-1627, October 2017. No: Volume 3, Issue 10. Pages: 1-9. Year 2017. (Sep 22 2019 2:37PM)
[5]Presentations: Relationship Marketing in electronic banking services: A literature Review. Authors: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, Đà Nẵng, ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 12-20. Year 2016. (Sep 22 2019 2:22PM)
[6]Presentations: Digital Technology as a Powerful Tool of Modern Marketing: Case of Viet Nam. Authors: Lê Thị Mười, Phạm Thị Lan Hương, Sanguinetti Véronique, Trần Nguyễn Phương Minh, Phạm Quỳnh Lệ. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, 10/2016, Đà Nẵng. ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 30-38. Year 2016. (Sep 22 2019 2:25PM)
[7]Presentations: Big Data, Internet of Thing: New Trends in The Digital Marketing Area. Authors: Trần Phương Hạnh, Phạm Thị Lan Hương. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, 10/2016, Đà Nẵng. ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 3-15. Year 2016. (Sep 22 2019 2:28PM)
[8]Presentations: Online service attributes for fashion brand: Case of giaybq.com.vn. Authors: Phạm Thị Lan Hương, Trương Thị Vân Anh, Phan Hải. Proceedings of International Conference: Marketing in the Connected Age; Số: ISBN 978-604-84-1836-6;. Pages: 300-310. Year 2016. (Sep 24 2019 8:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn