Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,662

 Nhu cầu về tour du lịch giáo dục thực tế cho trẻ em tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm thị Lan Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Kinh tế và dự báo
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 7;Từ->đến trang: 54-56;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn