Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,284

 Ứng dụng mô hình Echtner và Richie để đo lường hình ảnh điểm đến – Trường hợp khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Bích Thủy
Nơi đăng: Khoa học thương mại; Số: 71;Từ->đến trang: 38-47;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn