Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,660

 Nghiên cứu nhận thức của người dân đối với an toàn thực phẩm tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Khuê Thư, Phạm Thị Lan Hương
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc gia ‘’Chuỗi cung ứng thực phầm an toàn cho các đô thị lớn ở Việt Nam’’, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, tháng 12/2015; Số: 12/2015;Từ->đến trang: 320-329;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết xác định nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm ở Tp Đà Nẵng. Dựa trên cuộc khảo sát của 210 đáp viên là cư dân sinh sống trên các quận khác nhau của TP Đà Nẵng, kết quả chỉ ra những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ ra mối quan hệ giữa truy xuất nguồn gốc với chất lượng và an toàn thực phẩm. Từ kết quả này, nghiên cứu đề xuất cho các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cũng như có những giải pháp hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng một cách tốt nhất.
ABSTRACT
The paper identifies the awareness of consumers about the quality and safety of food in Da Nang City. Based on a survey of 210 respondents are residents living in different districts of Da Nang, the results indicate what factors influence consumer perceptions of quality and food safety, pointing out the relationship between traceability with quality and food safety. From these results, the study recommended for enterprises food supply basic solutions to raise awareness of consumers as well as effective solutions to meet consumer demand for a good way Best.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn