Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,899

 ''Nhận thức về kĩ năng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành QT Marketing, ĐH kinh tế Đà Nẵng''
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế
CN. Trần Triệu Khải, Giảng viên Khoa Thương mại - Du lịch, Trường Đại học Kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu đã có để liệt kê các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho người làm Marketing, nghiên cứu này điều tra nhận thức của sinh viên năm 3 và năm 4 chuyên ngành Quản trị Marketing tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng về tầm quan trọng và việc tích lũy các kỹ năng này qua quá trình họ học tập tại trường. Kết quả sẽ đưa ra một số thông tin tham khảo quan trọng, góp phần cải tiến chương trình đào tạo cho Nhà trường.
ABSTRACT

By reviewing exist literature to list essential skills for marketers, this research investigated the perception of junior and senior students in the major of Marketing Management at Danang University of Economics of the importance and the performance of these skills during their school period. Results gave the school helpful information to contribute to the improvement of the program.

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn