Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,491

 ''Ứng dụng mô hình ACS để lựa chọn nhóm ngành kinh doanh chiến lược cho khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng''
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí thông tin khoa học Phát triển kinh tế-xã hội Đà nẵng, Viện nghiên cứu kinh tế -xã hội Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: tháng 7;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm mục tiêu phân tích công cụ chiến lược mới ACS (Alternative Classification Scheme) và ứng dụng công cụ này để lựa chọn nhóm ngành cần thu hút theo các giai đoạn phát triển cho khu công nghiệp công nghệ cao do UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất.
ABSTRACT

This article is targeted at analyzing and applying the new strategic tool ACS (Alternative Classification Scheme) at the selection of the businesses according to the phase of development of the hi-tech industrial park recommended by the Peoples Committee of Danang.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn